Amdanaf . About

Privacy and GDPR

This website (atgof.co) is built and hosted on a platform owned by Photium Ltd. Their Privacy / GDPR policy (including information on the use of cookies) can be seen here.

I am a sole trader running a micro business supplying picture reseach and images mainly to companies. I am also an author, and produce photographic work which is primarily artistic. The only information I collect and keep on persons is that which is necessary to supply clients – their own emails and physical addresses, contact numbers, invoicing and billing information. Bank details, credit card information etc are not collected. The storage of the information which is collected is divided between password protected / systems locally, and on secure cloud storage. Paper records are held locally for accounting purposes. No information is shared with third parties, except for paper held invoicing and billing information which is shared in the short term with a chartered accountancy firm for the purpose of compiling an annual tax return.

Information is only retained while it is either still relevant to the business, or for legal (tax and accounting) purposes.

I do not use email as a marketing tool, and do not have any subscription lists.

Google analytics was used on this website to gather ‘anomymous’ statistics on website use (no personal information), however in the interests of privacy, this function was removed at the beginning of May 2018.

Some photographic portraits were available to be seen on this website, but these have been moved from general public view to a secure area of the website. They will be retained there so that client enquiries can be fulfilled, but they are no longer available for general public viewing.

If you wish to contact me regarding personal data, then please do so via the website enquiry form.

I have personal social media accounts (Twitter, Facebook and Instagram). Old business related SM accounts have been deactivated._______


[Scroll down for English text]
Ffotograffydd ac awdur sy'n cynnig gwasanaeth lluniau i gyhoeddwyr, megis tynnu lluniau gwreiddiol, darganfod hen ddelweddau, adfer hen ffotograffau, darganfod deiliaid hawlfraint, clirio hawliau atgynhyrchu ac yn y blaen.

Rwyf hefyd yn tynnu lluniau i fusnesau, gwefannau, unigolion, papurau a gwefannau newyddion a chylchgronau, a gwaith mwy personol i blesio fy hun. Mae'r safle hwn yn canolbwyntio ar y lluniau rwyf innau yn eu creu, yn hytrach na'r rhai gan eraill yr wyf yn eu darganfod...

Mae ffotograffau gennyf wedi ymddangos yn y wasg Gymraeg / Gymreig, megis Barddas, Barn, Taliesin, Y Herald Gymraeg, Cambrian News, Daily Post, Golwg a Cristion, Welsh Coastal Life, ac mewn nifer o lyfrau i oedolion a phlant. Mae'r lluniau cloriau llyfrau yn cynnwys 'Atgofion Oes Elystan' (Y Lolfa), 'Edau Bywyd' (Gwasg y Bwthyn), 'Pygiana' (Y Lolfa), 'Perlau'r Parlwr' (Bwthyn), 'Bywyd wrth ben-ôl buwch' (Gomer), 'Prydau Pedwar Tymor' (Gomer), 'Welsh for Parents' (Y Lolfa), 'O Ffyrgi i Ffaro' (Gomer), 'Steff Jenkins: Llangrannog a fi' (Gomer), 'Hogyn o'r Felin: Gareth Lewis' (Gomer), 'Tra Bo Dai' [Dai Jones Llanilar] (Y Lolfa), 'Y Meini Llafar' gan Lyn Ebenezer (Y Lolfa) a DVD 'Gig Olaf Edward H Dafis' (Sain). Mae ffotograffau gen i hefyd mewn llyfrau, e-lyfrau a chylchgronau ar draws y byd, gan gynnwys y cylchgrawn History (UDA) a Country Walking, papurau newyddion Prydeing, megis y Financial Times, Sunday Times, Daily Express, Daily Telegraph, Daily Star, The Sun, y Daily Mail, Daily Mirror, Guardian, ac eraill, ac ar wefannau newyddion megis yr Huffington Post a'r Mail Online. Rwy'n gyfrannwr achlysurol i BBC Cymrufyw. Yn 2016 cyhoeddwyd fy llyfr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' gan Wasg Gomer, a 'Tywydd Mawr/ extreme weather in Wales', gan y Lolfa. Yn 2017 cyhoeddwyd 'Melinau Gwlân / Welsh Woollen Mills', awdur Branwen Davies, gyda'r lluniau cyfoes i gyd gen i - cyhoeddwyd gan y Lolfa.

Dyma rai esiamplau

Cyn dechrau'r busnes "Atgof" roeddwn yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, gan arwain a datblygu yr hyn a elwir nawr yn Archif Ffotograffau Cenedlaethol, am dros ddegawd, a'r hyn a elwir heddiw yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, am dros ddau ddegawd. Cyn hynny roeddwn yn ddirprwy bennaeth Adran Cyfrifiaduro y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn gyfrifol am nifer helaeth o ddatblygiadau yn y maes.

Mae mymryn mwy o wybodaeth amdanaf yn y fan hyn (gwefan y Fasnach Lyfrau Cymreig)
Diolch am alw heibio.

Yn Trydar

Nawr yn paldaruo ar Facebook

hefyd mymryn ar instagram

Offer


Rwy'n defnyddio camerau Canon (e.e. 5D Mk iii, 1DX) at wahanol ddibenion, ac mae gen i gamerau wrth-gefn; nifer o setiau o oleuadau modern LED, tungsten, golau dydd a fflach, adlewyrchwyr, ac argraffydd proffesiynol 12 inc A3+. Ar gyfer prosesu delweddau mae gen i offer Apple proffesiynol, yn rhedeg meddalwedd Adobe cyfredol.

Iestyn
_____


A photographer and author from Aberystwyth, I offer a comprehensive image archives service to publishers and individuals, from research to rights clearance and fee negotiation. Added to this I am able to supply new original photography for all kinds of uses, and restore archive photographs in preparation for publication or display.

This site is about my own photography, not about the pictures I source from others.

My own photographs have been used by all kinds of customers, including the Welsh press, such as Barn, Barddas (incl covers), Golwg (including covers), Cristion (including covers), Taliesin, Yr Herald; Daily Post, Cambrian News. Pictures have been used in several books for adults and children, including the covers for 'Atgofion Oes Elystan' and 'Pygiana' (Y Lolfa), 'Edau Bywyd' and 'Perlau'r Parlwr' (Gwasg y Bwthyn) and 'Bywyd wrth ben-ôl buwch' (Gomer) and 'Prydau Pedwar Tymor' (Gomer), 'Welsh for Parents' (Y Lolfa), 'O Ffyrgi i Ffaro' (Gomer), 'Steff Jenkins Llangrannog a fi' (Gomer), 'Hogyn o'r Felin - Gareth Lewis' (Gomer), 'Tra Bo Dai' [Dai Jones, Llanilar] (Y Lolfa), 'Y Meini Llafar' by Lyn Ebenezer (Y Lolfa) and the DVD of Edward H Dafis' last gig (Sain). Photographs have also appeared via agency sales in the UK press, including the Sunday Times, The Financial Times, Daily Express, Daily Telegraph, Daily Star, Daily Mirror, The Sun, The Daily Mail, the Guardian etc.

My book, 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' was published by Gwasg Gomer in 2016, and 'Tywydd Mawr: extreme weather in Wales' by y Lolfa in December 2016. In 2017, 'Melinau Gwlân / Welsh Woollen Mills' was published by Gomer. The author is Branwen Davies, and all the contemporary photographs by me.

Here are some of them.

There's a little more about me here (Welsh Book Trade Info).

Now on Facebook (personal account).

and a little on instagram (personal account)

Kit

I mainly use Canon kit, (e.g. 5D Mk iii and 1DX). I have a number of portable lights / flash units, tungsten and daylight spots, and am able to print to a professional standard (12 ink A3+). Post production is all carried out on a professional quality Apple system, using the latest Adobe software.

Thanks for looking.

Iestyn