Ciao

31st July 2017
Ciao!

Following on from last month's lecture and frantic gardening came our annual (or even bi-annual) summer holiday. Having a voucher to spend with Flybe (don't ask - or I'll start ranting), we chose to use it on direct flights Cardiff >< Verona. A hop, skip and jump from there and we arrived at our destination, Torri del Benaco on the eastern side of Lake Garda.

I didn't carry a 'proper' camera with me (i.e. one that weighs in at 2 bricks), as this was supposed to be a totally chilled-out experience. I had only my battered little Sony RX100 and phone to hand. Enjoy the views.

Wele ni'n cychwyn am wythnos o wyliau yn haul bendigedig yr Eidal, un o fy hoff wledydd, a lle y byddwn yn hoffi byw am sbel, pe bai amgylchiadau'n wahanol.

Yn dilyn debacle yr ehediadau i Lyon y llynedd i weld y pêl-droed (stori ddiflas, 'drist iawn, very sad', ys dywed Arthur), roedd gen i daleb i'w defnyddio yn erbyn ehediad Flybe. Wrth lwc, mae ganddynt awyrennau sy'n hedfan yn syth o Gaerdydd i Ferona, felly dyma drefnu wythnos o ymlacio llwyr ar lan Llyn Garda, mewn gwesty yn ymyl harbwr bach del, mewn ystafell gyda balconi bach ar gyfer fy Giulietta.

Roeddwn wedi disgwyl i'r tymheredd fod yn y 20au uchel, ond roedd hi'n gyson rhwng 33 (swrth) a 35 (yn barhaol wedi hario).
Felly, heblaw bod crwydro ddim yn rhan o'n cynlluniau yn y lle cyntaf, roedd y gwres ychwanegol yn sicrhau ein bod yn tueddu i aros yn gyfforddus y tu fewn i libart tref fach gysurus, hamddenol Torri del Benaco.

Fe fuon ni ar drip ar fferi, ac ar fysiau yma ac acw, ond roedd digon i'n cadw'n ddiddan o gwmpas y dref am y rhan fwyaf o'r amser.

Roedd y 'camera iawn' wedi'i wahardd, gan mai ymlacio a dadebru oedd y bwriad, nid cario 3kg ychwanegol i bobman ar fy nghefn. Felly, dim ond camera bach (clwyfedig) Sony RX100 a'r ffôn symudol oedd gen i.

Wele'r mis mewn lluniau...

Yr ardd yn dechrau edrych yn dda cyn cychwyn.
Bye, gardening, for a whole week


Ciao Torri del Benaco


Yr harbwr o ben y castell
View from the castle tower (with our hotel resplendent)


Cerflun
An Alpini? reading to a child from the work of Eugenio Corti


Torri o/from Albisano


Cerflun i ddiolch i'r rhai sy'n rhoi gwaed
A sculpture thanking those who donate blood


Mellt - Thunderstorm


A oes rhaid gadael?
Do we have to leave?


Engrafiad hynafol (Amgueddfa Torri del Benaco)
Ancient graffiti (Torri Museum)
gweler hwn - click here for info


Canu. Eto.
We hadn't realised that there was a sing-song outside the hotel every evening!


Milwr / soldier (Amgueddfa - Torri - Museum)


Pysgota - roedd pysgotwyr yn gosod rhwydi bob nos, a llu o drigolion yn pysgota o'r lan
Laying fishing nets - each evening fishermen and women would lay nets or fish from the bank


Canolfan gelf - Art centre


Limone

Roedd tyfu lemonau yn arfer bod yn brif ddiwydiant yn ardal Limone, nes i'r Eidal uno, a lemonau rhatach gyrraedd yn ddi-dreth o Sicilia.
Limone once flourished due to its lemon groves, however after unification, those cheap pesky Sicilian lemons arrived, toll-free, and there ended Limone's lemon industry.


Rhan o ddarlun yn eglwys 'Rocco' (Chiesa San Rocco)
Detail from a painting in the 'Rocco' church (Chiesa San Rocco)
Eglwys - Rocco - church


Glanfa'r fferi
Ferry landing


Malcesine

Castell Scaliger
Castelletto


Albisano > Torri (llwybr y pererinion / pilgrim's path)

Albisano

Grrrr. Tai crand - posh houses
]

Dal pryfetach ar lwybr y pererinion i lawr o Albisano i Torri
Catching bugs, (Olive Fruit Fly) in the olive groves on the pilgrim route between Albisano and Torri
Y llwybr heibio'r coed olewydd
The path through the olive groves


Waliau hardd
The beauty of walls
Ysgubau eidalaidd
Italian themed brushes


Cysegr - Shrine


Fe fethais ddarganod unrhyw wybodaeth am hwn. Rhyfedd braidd. Santes Feronica efallai?
I didn't come across any info on this rather disconcerting representation. St Veronica perhaps?Croeso adref i Gymru, meddai'r barcud
Welcome home to Wales, says the red kite


Gan nad oedd hi'n bwrw glaw, aethon ni draw i fynychu rhan o Ŵyl Hen Linell Bell yn y bandstand yn Aberystwyth
It wasn't raining one day, so we visited a festival at the bandstand

Kizzy Crawford


Calan
Cadw golwg wrth ffidlan efo ffonau
Heads down - smartphones


Parti priodas ruddem teuluol yn y gogledd!
Ruby wedding anniversary up north


Ac i orffen - machlud ar yr hen linell bell nad yw'n bod
And the usual close - the sun sinks beneath the horizon in Cardigan Bay


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.