Llandeilo Looming

20th April 2017
Fe fydd Branwen Davies a finnau yn cael ein holi gan Elinor Wyn Reynolds am y gyfrol 'Melinau Gwlân', yn ystod Hwyl Llên Llandeilo am hanner dydd ar y 29 Ebrill. Dewch yn llu!

Yn dilyn yn hwyrach am 3, fe fydd fy hen 'fos' o'n dyddiau yn y Llyfrgell Genedlaethol, Dr Huw Owen yn trafod Capeli Cymru.

Branwen Davies and I will be interviewed by Elinor Wyn Reynolds regarding the book 'Woollen Mills of Wales' in the Llandeilo LitFest, midday on 29 April. Our discussion will be mainly in Welsh. Come on over to Horeb Chapel!

We'll be followed later on (3 pm) in the afternoon by my old boss at the National Library, Dr Huw Owen, with a talk on Welsh Chapels (in Welsh with English translation).

Dyma ddigwyddiadau Cymraeg yr ŵyl ...
Here are the Welsh language events ...Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.