Llun Aberystwyth

23rd July 2017


Aeth yr enwau i mewn i het ar gyfer pwy fyddai'n derbyn y llun o Aberystwyth wedi'i fframio. Yn rhyfedd iawn roeddwn i'n adnabod bron pawb oedd wedi ymateb!

The names went into the hat, and one came out! Who's going to get the framed print of Aberystwyth?

Congratulations / Llongyfarchiadau Nia Mai Daniel!

Diolch i bawb ymatebodd - thanks to all who responded.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.