Mehefin 17

06th July 2017


[Scroll down for English]

Fues i erioed mor falch o weld diwedd Mehefin!

Ers wn i ddim faint o fisoedd, roeddwn wedi bod yn paratoi yn araf deg ar gyfer darlith i Ŵyl Gregynog am fywyd Alvin Langdon Coburn, Americanwr a oedd yn ffotograffydd blaengar iawn yn ei ddydd, a ymsefydlodd yng Nghymru. Roedd ei fywyd yn reit ryfeddol, a dweud y gwir, ac mae llawer eisoes wedi'i ysgrifennu amdano. Felly roedd cryn dipyn o waith darllen a distyllu i'w wneud! Yn ddigon naturiol, mae pwyslais popeth bron ar ei fywyd ffotograffig, ond roeddwn i am geisio deall mwy am ei fywyd cyfan a'r hyn a wnaeth tra oedd yn byw yng Nghymru, ei 'wlad fabwysiedig', yr oedd 'yn ei charu'n fawr'.

Yn y Llyfrgell Genedlaethol fe geir nifer o flychau ac albymau sy'n drysordy o wybodaeth ychwanegol, nad oes fawr neb wedi'i hastudio, ac felly fe fues i am hydoedd yn palu trwy bopeth, printiedig, ar y we, ac yn y blychau yn y Gen.

Yn ystod Mehefin roedd angen canolbwyntio'n llwyr bron ar y pwnc, a llunio sgwrs hwyliog. Er fy mod i mewn theori wedi hen arfer paratoi cyflwyniadau, mae'n rhaid cyfaddef bod cywasgu bywyd y dyn rhyfeddol hwn i sgwrs awr wedi bod yn waith anodd dros ben.

Felly, does gen i fawr ddim i sôn amdano y mis hwn, gan fy mod wedi mynd drwy'r 'artaith o ysgrifennu' unwaith yn rhagor. A choeliwch fi, mae llenwi gofod gwag gyda geiriau yn gallu teimlo fel artaith. Mae llawer iawn o sôn yn ddiweddar, er enghraifft yn sgil adroddiad ar lenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru, am rôl awduron, a grantiau ac yn y blaen. Ond mae llawer iawn o'r gwyntyllu barn sy'n digwydd o ogwydd 'llenyddol' ac o safbwynt awduron 'llenyddiaeth' neu 'ffuglen', heb fawr ddim sôn am greaduriaid eilradd sy'n cynhyrchu gwaith ffeithiol neu led-ffeithiol. A does bron ddim cydnabyddiaeth na sôn am rai sy'n cynhyrchu gwaith creiddiol ddarluniadol, gan gynnwys llyfrau â seilwaith ffotograffig.

Ta waeth, nid gofod i ddechrau dadlau yw'r blog hwn, ond lle bach digynnwrf i ddatgelu mymryn ar daith weledol hen foi wrth iddo ddilyn ei drwyn drwy'r byd, gan ryfeddu at y pethau bychain o'i gwmpas.

Dyma isod felly ryw gip ar fy mywyd y tu allan i'r fyfyrgell am fis Mehefin.
___

June was spent sweating not in the garden, but indoors, preparing a talk on Alvin Langdon Coburn for the Gregynog Festival. There's quite a lot written about this American photographic pioneer, who made his home in Wales - his 'adopted country' and a place 'he dearly loved'. So, over the last few months I spent a lot of time poring over texts, websites and journals, as well as original manuscripts and papers held at the National Library of Wales.

Then came the painful process of writing! Filling a blank page is a bit like having a tooth removed, in that a nagging, never-ending and deepening pain is suddenly relieved the second the tooth is gone, or in this case an actual physical real tooth, plus the completion of the script.

This blog is supposed to be about my photographic journey, an old codger wandering through his life, still noticing and finding pleasure in the little things which surround us.

So here is June, a month of very little physical wandering at all, though my reading took me from Boston to Rhos-on-sea, with many adventures in between.
...

Taith ar y trên bach i ben yr Wyddfa fawr, ac yna ymlwybro i lawr ar hyd llwybr Llanberis. Roedd hi'n niwl pan gyrhaeddon ni, ond yn sydyn fe gliriodd y cymylau a datgelu'r golygfeydd godidocaf.

My wife had never reached the summit of Snowdon, and I'd only ever been at the top in thick fog, so we took advantage of the fine weather, taking the train up, and the pathway back down.

Yr Wyddfa . Snowdon


Roeddwn i wedi addo bod yn feirniad yn Sioe Aberystwyth / Ceredigion.

Judgement day at Aberystwyth and Ceredigion Show!

Sioe Aberystwyth
Tractorau McCullock / Field Marshall

Siop Inc yn mentro i'r maes
Siop Inc branching out with a well-themed little mobile shop.


Wyau! Eggs!


Angen golygydd ar y Borth
Borth in need of a proof editor (Gadwech = Gadewch)


Noson anhygoel o glir a braf, gan edrych i gyfeiriad y gogledd ar draws Bae Ceredigion
Amazing sunset on an equally amazing clear evening - looking northwards across Cardigan Bay

The sun at an acute angle removes much detail, and the landscape becomes a pure graphic representation of itself, and with man-made landmarks obscured, becomes symbolic of purity lostNid fy nghwch i, gwaetha'r modd
Not my kayak, unfortunately


Diwedd hirddydd haf, a goleuni rhyfedd dros dwyni Ynys-las
Summer solstice, and a dramatic sky hangs for a moment over the dunes at Ynys-las National Nature Reserve
Pelydrau
Eglwys Llandrillo-yn-rhos. Man gorwedd Coburn a'i wraig, Edith
Llandrillo-yn-rhos church, and Coburn's resting placeCofeb i deulu lleol (Jonesiaid Plas Dinarth)- collodd rhai eu bywydau pan suddwyd y Lusitania yn 1915
Memorial to a local family (Jones's of Dinarth Hall), some of whom drowned when the Lusitania was sunk in 1915
Bedd Alvin Langdon Coburn a'i wraig, Edith
The grave of Alvin Langdon Coburn and his wife, Edith


Canlyniad canolbwyntio ar ddarllen a sgwennu yn hytrach na garddio
Days spent writing = eco-friendly lawn!


Coleg Harlech - cyn-gartref George Davison (Wern Fawr), ffrind i Coburn, a lleoliad y ddarlith
Coleg Harlech, formerly home of Coburn's friend George Davison (Wern Fawr) - location of my talkSeptura yn cloi Gŵyl Gregynog gyda chyngerdd yng Nghastell Harlech
Septura close the Gregynog Festival with a recital in Harlech Castle.


Ac i gloi yn y dull arferol ... my usual ending ...


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.