Neges gan yr Eisteddfod - Dydd Llun- Eisteddfod notice

06th August 2017
SYSTEM BYSIAU GWENNOL I GLUDO TEITHWYR I’R EISTEDDFOD DDYDD LLUN
Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio system bws gwennol i gludo teithwyr i’r Maes ym Modedern ddydd Llun 7 Awst.
Bydd teithwyr o’r tir mawr yn cael eu cyfeirio i ddod oddi ar yr A55 ar gyffordd 6, i faes parcio Sioe Môn ym Mona am gyfnod ddydd Llun. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwlyb a bwriad defnyddio’r maes parcio ym Mona fel gweithdrefn dros dro yw arbed y tir ym Modedern ar gyfer canol a diwedd yr wythnos.
Mae arwyddion eisoes mewn lle i arwain teithwyr i’r maes parcio dros dro, ac mae’r trefnwyr yn gofyn i bob teithiwr eu defnyddio er mwyn sicrhau bod traffic yn parhau i redeg yn llyfn ar yr Ynys.
Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’r wybodaeth yma’n eang, ar yr awyr, ar-lein a thrwy eich gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol.
-diwedd-


SHUTTLE BUSES TO BRING VISITORS TO EISTEDDFOD MAES ON MONDAY
The National Eisteddfod will use a shuttle bus system to bring visitors to the Maes in Bodedern on Monday 7 August.
Visitors from the mainland will be directed to leave the A55 at junction 6 for the Anglesey Show car park in Mona for a period on Monday. Today has been wet on the Maes, and organisers will use the car park in Mona as a temporary measure to conserve the ground in Bodedern for mid week and the end of the festival.
Signs have already been put in place on the roads to lead visitors to the temporary car park, and organisers are asking everyone to follow the signs to ensure that traffic continues to run smoothly across the island.
We would be grateful if you could share this information widely, on air, online and through your social media channels.
-ends-


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.