Cantre'r Gwaelod

31st March 2018


[scroll down for the English version]

Fe fues i am dro ar ddydd Gwener y Groglith ar hyd y traeth o'r Borth i Ynys-las. Roedd nifer sylweddol o foncyffion i'w gweld ar y traeth - olion y goedwig o'r Oes Efydd - 'Cantre'r Gwaelod'.

A hithau'n wyliau cyhoeddus, dyma gyfle i rai efallai ymweld ac ystyried y rhyfeddod hwn.

Mae'r boncyffion i'w gweld rhwng y Borth ac Ynys-las (sef i'r gogledd o Aberystwyth). Cwpwl o flynyddoedd yn ôl roedd nifer fawr o foncyffion hefyd i'w gweld ger y maes parcio ar 'Ynys-las turn' - lle mae'r bysiau yn troi am adre. Ond nid felly y tro hwn - peidiwch gwastraffu eich amser yn y fan honno. Os ydych am eu gweld, cerddwch, ar lanw isel, ar hyd y traeth o'r Borth (dyweder o ardal y clwb golff) i gyfeiriad Ynys-las, ac yn y diwedd fe ddowch ar draws ardal gweddol fawr o fawn a boncyffion coed. Rwy'n sgwennu hwn ar ddydd Sadwrn olaf mis Mawrth, ac mae'r llanw ar ei isaf tua 4 y prynhawn, rwy'n credu. Dydd Sul fe fydd mymryn yn hwyrach, ond ddim yn cyrraedd mor isel.
____

It's a good time to view the 'sunken forest' near Borth, Ceredigion, if you're interested. I visited yesterday and there were many stumps to be seen protruding through the sand. Today (Saturday 31 March) low tide will be at around 4 p.m. and on Easter Sunday at about 4.30.

The main body of the forest remains are to be found between Borth and Ynys-las, so if you're visiting, walk along the beach just before low tide, towards Ynys-las, and you'll soon reach the area. The patch of forest which is sometimes revealed at Ynys-las turn (opposite the car park)- is hardly visible this time, so don't bother wasting your time there!

Take care and remember while you're there to support the little businesses in the village (coffee, cakes, chips, ice cream...)


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.