Nodi 4M

04th July 2017
[Scroll down for English translation]
I nodi derbyn dros 4 miliwn o gliciau ar fy lluniau, rwyf am roi y ffotograff hwn o Aberystwyth i berson ffodus. Mae'r darlun wedi'i argraffu ar bapur arbennig, bambŵ, ac mae’n gorwedd mewn ffrâm wen (tua 21.5" x 17.5"), fel y gwelwch.

Os hoffech ‘roi eich enw yn yr het’ ar gyfer siawns o gael y llun, y cyfan sydd angen i chi wneud ydi sicrhau eich bod yn dilyn fy nghyfrif Twitter @traedmawr, clicio ar fy mhroffil, lle bydd trydariad perthnasol wedi’i gysylltu (pinned tweet). Hoffwch y trydariad, a’i ail-drydar (RT).
Os nad ydych ar Twitter, gadewch fanylion cyswllt yn y blwch ‘sylwadau’ ar waelod hwn, ac fe wna i ychwanegu’r enw i gynnwys yr het. (Ni fydd eich manylion yn ymddangos ar y wefan).
Fe fyddaf yn gwagio’r “het” rywbryd ar 23 Gorffennaf.
Y person lwcus fydd yn gyfrifol am drefnu casglu’r llun, er rwyf yn hapus i’w bicio draw o fewn 20 milltir i Aberystwyth.To note over 4 million hits to my pictures, I’m giving away this framed print of one of my favourite photographs of Aberystwyth. It’s printed on bamboo paper, and the frame measures around 21.5” x 17.5”.

To have a chance of owning the print, just make sure you’re following me on Twitter (@traedmawr), click on my profile, and ‘like’ and Reetweet the relevant tweet which is pinned there. I’ll draw a random name from the ‘hat’ on 23 July. If you're not on Twitter but want to add your name to the contents of the 'hat', just leave your contact details in the 'comments' box at the end of this post. Your details won't appear on the website.

The lucky person will be responsible for arranging to pick up the picture, however, I’m happy to deliver within 20 miles of Aberystwyth.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.